به دنبال انتشار اخباری در مورد تحول در سرویس آنلاین جستجوی مایکروسافت موسوم به  Search Live  و تغییر نام آن به  Kumo  عکس هایی نیز از این سرویس جدید در وب منتشر شده است. سرویس جدید یافتن یک شماره تلفن، یک فروشگاه محلی و فهرستی از مشاغل موجود در همسایگی کاربر را به سادگی ممکن می کند. بر اساس همین اخبار یکی از مهم ترین مزایای Kumo تسهیل یافتن اطلاعات مورد نظر با استفاده از تصاویر است. موتور جستجوی هوشمند تصویری این سرویس از هم اکنون بحث های زیادی را برانگیخته است. گفته می شود که این سرویس قادر به خواندن متون موجود در عکس ها بوده و حتی می تواند دستنوشته ها را نیز در یک تصویر تشخیص دهد.  Kumo  در حال حاضر در داخل شرکت مایکروسافت در دست بررسی است و زمانی برای عرضه آن اعلام نشده است.