به گفته محققان نوزادان حتی در خواب هم نسبت به موسیقی حساس هستند و می توانند حتا در هنگام خواب هم موسیقی یاد می گیرند. در پژوهش جدیدی که با حمایت مالی اتحادیه اروپا انجام گرفته معلوم شده، نوزادان از همان بدو تولد احساس هماهنگ و موزون شدن دارند و این حس برخلاف آنچه در گذشته تصور می شد، چیزی نیست که در اثر تجربه در طول زندگی آموزش داده شده و کسب شود. در واقع نوزادان حتی نسبت به ضربه در موسیقی نیز حساس هستند. «سوزان دنهام» که سرپرستی این تحقیق را برعهده داشته، در این باره اظهار داشته: «نتیجه اینکه ما با مغزهایی به دنیا می آییم که دائما در جستجوی الگوها هستند و به ما می گویند که زمان یادگیری چیزهای غیرمنتظره چه موقع است.» این تحقیق بر اساس یافته های محققان و تجزیه و تحلیل روی آزمایشی با بررسی نوزادان انجام شده است. در این آزمایش نوار مغزی نوزادان با نصب الکترودهایی روی جمجمه آنها که فعالیت مغزی را می سنجد، تهیه و بررسی شد. محققان دریافتند، مغز نوزادان نسبت به ضربه های موسیقی و تن های مختلف حساس است بطوریکه این حساسیت حتی در حالت ناخودآگاهی و خواب هم وجود دارد.