با این که طنز بود خیلی جالب بود حال کردم rolling on the floorrolling on the floorrolling on the floorrolling on the floorrolling on the floor