غیر ممکن کردن یافتن رمز عبور توسط برنامه های پسوردیاب 

1.برای ایجاد كلمه عبور، از حروف بزرگ و كوچك و به صورت یك در میان یا هر جوری که دوست دارید cOmPuTeR یا

 ComPUteR

2.حروف اول كلمات یك جمله را به عنوان رمز عبور خود انتخاب كنید.


مثلاًدر جمله:"If sentence is longer password would be safer " كه رمز عبور آن به این صورت تبدیل می شود: " Isilpwbs "

3.عدد یا تاریخی را برای خود در نظر بگیرید و آن را با دكمه Shift تایپ كنید.


مثلاً : تاریخ: 13.06.2002 با دكمه Shift به این كلمه تبدیل می شود: !#> )^>@))@

4.لغتی را در نظر بگیرید و سپس حروف سمت راست آن را که بر روی صفحه كلید قرار دارد، بنویسید:


مثال: Hardware تبدیل می شود به: Jstfestr


5.لغت یا تركیبی را برای خود در نظر بگیرید مانند “24Oktober” و بعد آن را بهم بریزید به این صورت كه حروف اول آن را با حرف

 آخر، حرف دوم را با حرف ماقبل آخر و به همین ترتیب بقیه را بنویسید: 24r4eObkot

6.لغات یك جمله را به اختصار بنویسید این اختصارات را خود شما تعیین می كنید و از قاعده خاصی پیروی نمی كنند.


مثلاً عبارت White meat with cabbage تبدیل می شود به: “whtmtwtcabge”

7..در رمز عبور از علائم ویژه استفاده كنید. مثال: “c/Om%ut§E~r