آیدی خود را در یاهو مسنجر همیشه روشن نگه دارید 

مراحل زیر را طی كنید تا آی دی شما در یاهو مسنجر همیشه روشن بماند! در این حالت می توانید همواره یك Status را كنار آی دی خود به نمایش گذارید در حالی كه آنلاین نیستید!!! توسط یاهو مسنجر لوگین كنید سپس وارد منو لوگین قسمت Preferences شوید از منو شمت چپ وارد بخش Connection شوید از منو سمت راست Firewall With No Proxy را انتخاب كنید از یاهو مسنجر خارج سوید و بكلی یاهو مسنجر را ببندید. حالا اگر با یك آی دی دیگر وارد یاهو مسنجر شوید میبینید كه آی دی شما روشن مانده است! به همین سادگی!