خب البته اینم یه نوع اعتراض دیگه مسلمانان در برابر کاریکاتوریست دانمارکی برای به تمسخر گرفتن اسلام و مسلمین و البته یه جور هم حمایت و ترویج اسلام و شعارهای اسلامی در کشورهای غربی.
اینم چند مدل از تی شرتهای تولید شده اونها که برای فروش در کشورهای غربی گذاشته شده

تفریحگاه | www.tafrihgah.net | www.tafrihgah.org

من پیامبرم محمد (ص) را دوست دارم

تفریحگاه | www.tafrihgah.net | www.tafrihgah.org